voorwaarden. was

Condizioni

VOORWAARDEN

De Italiaanse taal leerde ik aan de Istituto Michelangelo. Hier behaalde ik het hoog aangeschreven ‘Certificato di conoscenza della lingua italiana’.
Deze kennis geef ik graag door aan mijn cursisten.

Non ti avvicini ma resti nei pressi del cuore
Soltanto per darmi l’idea che ci sei

VOORWAARDEN
Een door mij ontvangen en getekend inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de groepslessen Italiaans en tevens als acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd:

 

Inschrijving

 • Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per mail
 • Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat de inschrijving is ontvangen..
 • Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen realiseren, dient de deelnemer voorzien te zijn van het cursusmateriaal.
 • Bij onvoldoende belangstelling (minder dan 6 cursisten) zullen de groepslessen niet plaatsvinden.

Cursusmateriaal

 • We werken tijdens de lessen met het lesmateriaal van Prisma: Italiaans voor zelfstudie
  Het lesmateriaal bestaat uit een tekstboek € 35 en een werkboek € 29
 • Indien gewenst en vooraf aangegeven kan voor de eerste 10 lessen de lesstof* worden aangeboden. Kosten: € 10 (* lesstof bestaat uit kopieën)
 • Meravilla maakt tevens gebruik van eigen ontwikkeld les- en oefenmateriaal. Dit wordt per mail aangeboden en is bij de lessen inbegrepen.

Voorwaarden

 • Inschrijving heeft plaats gevonden indien door mij het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per mail.
 • Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat de inschrijving is ontvangen.
 • Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen realiseren, dient de deelnemer voorzien te zijn van het cursusmateriaal.
 • Bij het uitvallen van een les omdat de lerares is gehinderd wordt de les in groepsverband ingehaald.
  Indien een cursist is verhinderd, vervallen de rechten op desbetreffende les. Er wordt geen restitutie van lesgeld verleend.
 • Bij het voortijdig beëindigen van de lessen door cursist wordt geen restitutie verleend op al betaalde les- materiaalgelden.
 • De kosten van catering (koffie en thee) zijn inclusief.
 • Bij onvoldoende belangstelling (minder dan 6 cursisten) zullen de groepslessen niet plaatsvinden. Dit geldt ook voor eventuele vervolglessen .
 • Cursist mag verkregen lesmateriaal niet zonder toestemming aan derden verspreiden.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Aangezien annuleren van de cursus consequenties kan hebben voor de voortgang van de cursus en andere cursisten kan benadelen wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden.
  Het kosteloos opzeggen van de cursus kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de eerste les.

Lesgeld/Betaling

 • Het lesgeld voor een cursus van 10 lessen van 75 minuten bedraagt Є 125 (exclusief lesboeken).
 • De kosten van catering (koffie en thee) zijn inclusief.
 • Betaling voor de lessen:
  – na ontvangst van de factuur met inachtneming van het daarop gestelde termijn.
  – contant op de eerste lesdag van de cursus. 

 

Vraag een inschrijfformulier aan bij: info@meravilla.nl

voorwaarden. raam
voorwaarden. doorkijkje


La Dolce Vita

voorwaarden. venter
voorwaarden. was

Condizioni

VOORWAARDEN

De Italiaanse taal leerde ik aan de Istituto Michelangelo. Hier behaalde ik het hoog aangeschreven ‘Certificato di conoscenza della lingua italiana’.
Deze kennis geef ik graag door aan mijn cursisten.

Non ti avvicini ma resti nei pressi del cuore
Soltanto per darmi l’idea che ci sei

VOORWAARDEN
Een door mij ontvangen en getekend inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de groepslessen Italiaans en tevens als acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd:

 

Inschrijving

 • Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per mail
 • Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat de inschrijving is ontvangen..
 • Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen realiseren, dient de deelnemer voorzien te zijn van het cursusmateriaal.
 • Bij onvoldoende belangstelling (minder dan 6 cursisten) zullen de groepslessen niet plaatsvinden.

Cursusmateriaal

 • We werken tijdens de lessen met het lesmateriaal van Prisma: Italiaans voor zelfstudie
  Het lesmateriaal bestaat uit een tekstboek € 35 en een werkboek € 29
 • Indien gewenst en vooraf aangegeven kan voor de eerste 10 lessen de lesstof* worden aangeboden. Kosten: € 10 (* lesstof bestaat uit kopieën)
 • Meravilla maakt tevens gebruik van eigen ontwikkeld les- en oefenmateriaal. Dit wordt per mail aangeboden en is bij de lessen inbegrepen.

Voorwaarden

 • Inschrijving heeft plaats gevonden indien door mij het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per mail.
 • Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat de inschrijving is ontvangen.
 • Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen realiseren, dient de deelnemer voorzien te zijn van het cursusmateriaal.
 • Bij het uitvallen van een les omdat de lerares is gehinderd wordt de les in groepsverband ingehaald.
  Indien een cursist is verhinderd, vervallen de rechten op desbetreffende les. Er wordt geen restitutie van lesgeld verleend.
 • Bij het voortijdig beëindigen van de lessen door cursist wordt geen restitutie verleend op al betaalde les- materiaalgelden.
 • De kosten van catering (koffie en thee) zijn inclusief.
 • Bij onvoldoende belangstelling (minder dan 6 cursisten) zullen de groepslessen niet plaatsvinden. Dit geldt ook voor eventuele vervolglessen .
 • Cursist mag verkregen lesmateriaal niet zonder toestemming aan derden verspreiden.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Aangezien annuleren van de cursus consequenties kan hebben voor de voortgang van de cursus en andere cursisten kan benadelen wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden.
  Het kosteloos opzeggen van de cursus kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de eerste les.

Lesgeld/Betaling

 • Het lesgeld voor een cursus van 10 lessen van 75 minuten bedraagt Є 125 (exclusief lesboeken).
 • De kosten van catering (koffie en thee) zijn inclusief.
 • Betaling voor de lessen:
  – na ontvangst van de factuur met inachtneming van het daarop gestelde termijn.
  – contant op de eerste lesdag van de cursus.

 

Vraag een inschrijfformulier aan bij: info@meravilla.nl


La Dolce Vita